Fórum KPV ČR Brno 2006

  • moderátor: Mgr. Zdeněk Křivka, KPV ČR Brno
  • Zdeněk Janík, KPV ČR Brno
  • MUDr. Naděžda Kavalírová, KPV ČR
  • MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu PČR
  • Ing. Stanislav Juránek, hejtman JmK
  • PhDr. Richard Svoboda, primátor města Brna
  • Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., rektor MU

přestávka: 15 minut

závěr

Těšíme se na vaši účast.
více informací najdete na
www.kpv-cr-brno.wz.cz