Festival MENE TEKEL

Kulturní mezioborový festival a odborná kolokvia proti totalitě a zlu, se koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma a monsignora Václava Malého, pražského světícího biskupa.

 • Více o festivalu Mene Tekel, jeho poslání a významu slov Mene Tekel.
 • Více o programu festivalu, přednášky, výstavy, filmy, dokumenty.
 • Sedm dní k oživení paměti a (s)vědomí české společnosti. Svědectví bývalých politických vězňů.
 • Umělecká reflexe doby totality v českém filmu.
 • Objektivní pohled historiků.
 • Filmové a televizní dokumenty.
 • Knihy s příběhy živoucích legend.
 • Verše žalářovaných mužů a žen.
 • Rozsudky, dopisy, osobní věci vězněných.
 • Právo a etické kodexy novodobých dějin.
 • Pohled dětí na druhou polovinu dvacátého století.
 • Zahraniční osobnosti zabývající se otázkami totality.
 • Sedm dní pro všechny, kteří chtějí znát pravdu o docela nedávné historii naší země.