Expo 58 ve své nahotě!

Jaká je však pravda tohoto úspěchu, který byl doménou totalitního režimu? Po únoru
1948 měli komunisté obavu, aby jim inteligence neodešla do emigrace, tak jí v inscenovaných procesech
odsuzovali jako velezrádce a špióny imperializmu.

Dne 10.06.2009 jsem v Praze na Žofíně potkal již jen několik politických vězňů, kteří byli tak
jako já soustředěni (vězněni)  v takzvaném Technickém ústavu Ministerstva vnitra. Takto
soustředěný výkvět technické inteligence se podílel na většině významných projektech. Tak
i ČSSR pavilon byl dílem otroků komunistického režimu. Mimo pavilonu se ještě otroci KSČ podíleli na dalších exponátech, které byly na výstavě oceněny.

Náš ocelářský průmysl po únoru 1948 pokračoval v nové vývojové
práci. Ale opět prostřednictvím otroků KSČ. Válcovací stolice pro Anglii, Indii (dr. Bechný). Vše
co mělo za komunismu úroveň byla většinou z rýsovacích prken komunistických otroků a to vše
v rámci dialektického materialismu.

Pro zajímavost uvádím, že i to pípací zařízení v Sovětském sputniku
bylo zhotoveno v oddělení MODELU při Tech. ústavu MV.

Tolik k desinformacím ČT.

Otakar Raulím člen KPV ČR — z Liberce

Žijící svědci  !!! — J. Machovský, Zelený, F. Suchý, M. Nerad, Č.
Čejka, J. Podpěra

Dopis byl adresován :

Česká televize

Kavčí hory

Praha