Europoslanec za KSČM si stěžuje na Štětinovu komisi

Tvrdí, že Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) je demokratickou parlamentní stranou, stranou, která „trvale prokazuje svou demokratičnost jak ve svých programových dokumentech, tak svou praktickou politikou“. Zároveň s Evropskou komisí vyzývá i český parlament a vládu České republiky, aby se postavily proti výše uvedeným nedemokratickým praktikám.

Ostře se ohrazujeme proti tomuto účelnému manipulování evropským veřejným míněním. Připomeňme si, že komunistická diktatura v Československu z let 1948-1989 má na svědomí 248 poprav politických odpůrců, 205 486 lidí odsouzených ve inscenovaných politických procesech, 4 500 lidí utýraných k smrti ve věznicích a v táborech nucených prací, 327 lidí zabitých při pokusu uniknout přes hranice z „komunistického ráje“ a 180 000 občanů, převážně elity národa, uprchlých či donucených utéci do emigrace. Tyto zločiny zůstaly bohužel z drtivé většiny nesouzeny a nepotrestány, viníci a jejich kolaboranti dodnes zaujímají pozice ve veřejném životě v České republice. Připomeňme si, že KSČM je jediná nereformovaná komunistická strana bývalého sovětského bloku trvající rigidně na marxisticko — leninské doktríně. Strana se bez obalu sama definuje jako pokračovatelka bývalé Komunistické strany Československa, kterou Parlamentu České republiky označil za zločinnou.

Odkazy KSČM na demokratické základy jsou pouhými slovy, neboť kdykoliv přijde na řadu otázka odškodnění obětí nebo zmírnění křivd napáchaných komunistickým režimem, je tato strana vždy proti. Náplní práce Dočasné komise Senátu Parlamentu České republiky je prosté posouzení vztahu současné KSČM k ústavnímu pořádku demokratické České republiky a ochraně lidských práv. Dočasná komise například dne 27.2.2007 shledala, že vystoupení předsedy KSČM Vojtěcha Filipa na 13. zasedání Ústředního výboru KSČM dne 24. 4. 2007 a schválení tohoto projevu Ústředním výborem KSČM je v rozporu s Ústavou České republiky, Hlava první, čl. 5, a se zákonem č. 424/1991 Sb., § 4.  Vojtěch Filip ve svém projevu nabádal k návratu k V. I. Leninovi, hovořil o vytvoření nové socialistické společnosti revoluční cestou a o postavení KSČM do čela eventuálních revolučních procesů. Připomeňme si opět, že revoluce podle V.I.Lenina spočívá ozbrojeném, násilném převzetí moci, v ostrém popření jakýchkoliv demokratických principů, v páchání zločinů na vlastních spoluobčanech a v zavedení diktatury „proletariátu“.

Připomeňme si konečně, že tragické zkušenosti s nacismem naučily demokratickou Evropu důležitosti principu „demokracie schopné se bránit“.

„To, že pan Strož dává podnět Evropské komisi, vítáme. Domníváme se, že problém komunistických stran není problémem pouze postkomunistických zemí, nýbrž celé Evropy. Evropa bude dříve nebo později muset uznat, že utrpení národů celého světa pod komunistickým diktátem nebylo o nic menší než utrpení národů pod diktátem nacistů,“ uvádí senátor Martin Mejstřík. „Evropská unie bude muset odkaz komunismu, dědictví stejně neblahého jako byl nacismus a fašismus, řešit. Tento problém nelze donekonečna odkládat,“ dodává Jana Hybášková.

Zdroj: www.fragmenty.cz

Redakce ZK