DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Dne 02.07.2019 bylo doručeno Usnesení Městského soudu v Praze místopředsedům ing. Františku Šedivému a Leo Žídkovi ve věci jmenování opatrovníka spolku KPVČR.

Soudkyně JUDr. Ciprýnová rozhodla ze dvou návrhů, které byly na tento soud podány. První návrh na opatrovníka spolku podal jeden ze žalobců O.Tulačka. Druhý návrh jsme podali za náš spolek a navrhli právníka, člena Advokátní komory. Soudkyně oba návrhy sloučila, projednala společně a jmenovala proti veškeré logice, žalobce O. Tulačku opatrovníkem našeho spolku. Mohla jmenovat i někoho jiného nezávislého.

Nyní je z naší strany podané odvolání proti tomuto Usnesení u Vrchního soudu.

Dne 04.07.2019 obsadila skupina žalobců ústředí KPV ČR ve Škrétové 6, Praha 2. Vydali pokyn na recepci RRTV, že bez přítomnosti člena inventurní komise – oni se tak sami pasovali a nazvali ( Tulačka, Wiendl, Horák, Blatná, Kubík, Sovová, Zlevor), nesmí vstoupit na ústředí do 4. patra budovy RRTV tyto osoby: František Šedivý, Leo Žídek, Vlasta Preislerová, právník Martínek a Blanka Matějíčková-zaměstnanec. Okamžitě začali i přebírat veškerou doručenou poštu.

Protože chceme zůstat i nadále v kontaktu s našimi členy, úřady, institucemi a organizacemi, je nová dočasná doručovací adresa:

Advokátní kancelář Martínek

Bryksova 818/48

198 00 Praha 9

Máme novou doménu: „kpvcr.cz“.

Je to název Konfederace politických vězňů ČR bez pomlčky. K této doméně patří i webové stránky pod adresou:

https://www.kpvcr.cz/

Nová emailová adresa:

ustredi@kpvcr.cz

z této adresy Vám budeme psát a na tuto e-mailovou adresu nám posílejte maily.

Předem všem děkujeme za pochopení složité situace

František Šedivý                     Vlasta Preislerová                  Leo Žídek