Dubčekovci šli proti politickým vězňům

K 231 vznikl na konci března 1968, tedy právě před 40 lety. Spolek bývalých muklů, který
chtěl upozornit na osudy desetitisíců lidí nespravedlivě vězněných komunistickým rtežimem, rostl
neuvěřitelně rychle. Během několika měsíců měl 80 okresních poboček a hlásilo se k němu zhruba
30 tisíc lidí. Historii klubu představí výstava, kterou v Praze od zítřka
pořádá Ústav pro studium totalitních režimů.Růst „Káčka“ komunisty děsil a ostře
protestoval i Sovětský svaz. O Dubčekově postoji svědčí dálnopis, který 16. května rozeslal
všem okresním a krajským výborům strany. „Žádáme vás, soudruzi, abyste
prostřednictvím komunistů, případně organizovaných v klubu K 231, i spolehlivých
bezpartajních, s nimiž má strana kontakty, dále prostřednictvím státních orgánů,
působili v tom směru, že delegáti z okresů a krajů na připravovaný sjezd (K 231) do Prahy
neodjedou,“ napsal Dubček.

Zdroj: LIDOVÉ
NOVINY