Druhý ročník Příběhů bezpráví

Projekt vzbudil pozornost mezi odbornou i laickou veřejností a vyvolal značný mediální ohlas. „Dokumentární film se osvědčuje jako výborný prostředek pro sdělování informací a především pro iniciování debaty. Bohužel stále platí, že období komunistického Československa je na školách dlouhodobě opomíjeno, není zakotveno ve vzdělávacích programech, pedagogové nejsou často na jeho výuku připraveni, chybí vhodné didaktické materiály a mnohdy i vůle. Nelze se tedy divit, že toho mladí lidé o naší nedávné minulosti vědí opravdu málo,“ říká ředitel projektu Jeden svět na školách Karel Strachota a dodává: „Moderní dějiny nekončí druhou světovou válkou, výuka dějepisu na mnohých školách bohužel ano. Stovky pedagogů se přitom rozhodly promítat svým studentům filmy přibližující období komunistického Československa. Tento zdánlivý rozpor jen potvrzuje potřebnost systémových změn. Než k nim dojde, jsou pro mnoho žáků a studentů projekce dokumentárních filmů z námi sestavené sady a následné debaty s pamětníky jednou z mála příležitostí, jak se o tomto období dozvědět více.“

            Na listopad letošního roku je připraven druhý ročník Příběhů bezpráví, do něhož už je nyní zapojeno přes 500 základních a středních škol. Přihlášené školy si mohou vybrat jeden ze čtyř připravených filmů a ten jim je následně zdarma poskytnut na VHS kazetě nebo DVD nejen k listopadovému promítání, ale i k dalšímu trvalému užívání. Jedná se o následující tituly: Bez milosti (režie: Marie Šandová, Kristýna Vlachová), Nebe nad Evropou (režie: Helena Třeštíková), Případ Dr. Horáková (režie: Jan Mudra) a Ztracená duše národa VI. — Ztráta víry (režie: Olga Sommerová). Po projekcích filmů budou stejně jako v loňském roce na školách následovat besedy s pamětníky, kteří se sami stali oběťmi komunistického režimu.

            Zahájení letošního ročníku projektu Příběhy bezpráví a tisková konference proběhne 1. listopadu ve 14.00 v divadle Minor (Vodičkova 6, Praha 1). Ve stejný den proběhne od 15.15 v Novoměstské radnici vernisáž VÝSTAVY Příběhy bezpráví sestavené především ze studentských prací zachycujících zapomenuté osudy lidí, kteří mají s komunistickým bezprávím osobní zkušenost a kteří vyučovali nebo studovali na jejich škole, respektive žili v jejich obci či městě. Na výstavních panelech a na filmovém plátně budou představeny tragické osudy dalších, komunistickým režimem popravených, umučených a dlouhá léta vězněných lidí. Na výstavě bude také možné slyšet úryvky z dopisů, které napsali političtí vězni několik hodin před svou popravou. „Jsme jim dlužni nesmírně mnoho. Jejich poselství o touze žít ve svobodě a řádu a jejich životní příběhy zůstávají varovným mementem i pro naši současnost. Neznalost minulosti a nevyrovnání se s ní se nevyplácí; lhostejnost zabíjí budoucnost. Příběhy bezpráví chtějí oslovit a vyburcovat především mladé lidi, kteří zůstávají nadějí českého národa. Kéž by z této výstavy návštěvníci odcházeli s pevným odhodláním nepřipustit žádnou další totalitu a páchání bezpráví,“ říká bývalý politický vězeň Leo Žídek.

Výstava se bude vedle Prahy (2.-30.11. Novoměstská radnice) konat také v osmi dalších městech České republiky: Českých Budějovicích, 1.-17.11. kino Kotva; Liberci, 1.-15.11. Krajská vědecká knihovna;  Olomouci, 2.-15.11. Regionální centrum Olomouc; Ostravě, 17.-30.11. galerie Fiducia; Ústí nad Labem, 17.-30.11. Severočeská vědecká knihovna; Plzni, 20.11 -7.1. Měšťanská beseda; Opavě, 1.-20.12 Slezská univerzita a Litomyšli 16.1. — 25.2 2007 Regionální muzeum v Litomyšli.

Projekt Příběhy bezpráví je součástí rozsáhlého vzdělávacího programu JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH. 

Aktuální informace včetně seznamu zapojených škol a projekcí jsou uvedeny na webových stránkách www.pribehybezpravi.cz.