Do Rady ČTK pronikla šéfka komunistických Haló novin

„Samozřejmě, všechno bude v souladu se zákonem,“ uvedla. Člen rady totiž podle zákona o ČTK nesmí mít žádný finanční zájem na provozování hromadného sdělovacího prostředku, a to ani takový, který by byl dán pracovněprávním vztahem.

Rada je nyní kompletní, sedmičlenná. Mimo jiné jmenuje a odvolává generálního ředitele ČTK a schvaluje rozpočet agentury. Volební období člena rady je pětileté.

ČTK funguje na základě zákona z roku 1992, z něhož vyplývá její veřejnoprávní statut. Agentura však nedostává žádné dotace ze státního rozpočtu, nevybírá koncesionářské poplatky a veškeré náklady hradí ze své komerční činnosti.

Komunisté vydávají deník Haló noviny v nákladu kolem 33 tisíc výtisků prostřednictvím organizace Futura. Na jejich zářijové slavnosti byli pozváni nechvalně proslulí funkcionář Milouš JakešKarel Hoffman.

Redaktoři stranického tisku se nevyhýbají kontroverzním výrokům. Jaroslav Kojzar ve vydání z loňského dubna například vyzdvihuje Lenina, který podle něj „byl a je i pro dnešní pravicový svět strašlivým nebezpečím.“

Nábory pracovníků Haló novin do veřejných funkcí nejsou v poslední době ojedinělé. V říjnu 2005 se stal vedoucím tiskového oddělení Úřadu vlády ČR Jiří Ovčáček, bývalý redaktor komunistického listu.

21. března 2006

Redakce kpvcr.cz (MK)