ČT dnes odvysílala Dračí setbu Kristiny Vlachové

Právě za tato dvě díla obdržela autorka koncem ledna 2007 od Českého filmového a  televizního svazu a Města Berouna prestižní cenu TRILOBIT BEROUN 2006. Krátce poté však byla propuštěna z Ústavu pamäti národa v  Bratislavě!? Oba uvedené snímky svědčí o vynikající umělecké úrovni tvůrkyně dokumentů a o jejím plodném pracovním nasazení. Dračí setba byla hodnocena již dříve, zaměříme se proto jen na Kauzu Uherské Hradiště.

Tento dokument byl zpracováván deset let. Zachycuje i dobu, kdy ještě žilo více pamětníků krutých událostí, které se odehrály krátce po nástupu komunistické moci v únoru 1948 v uherskohradišťské věznici. Poměrně nedávno zemřel i hlavní „protagonista“ dokumentu Alois Grebeníček, otec polistopadového předsedy KSČM Miroslava Grebeníčka. Starší Grebeníček působil ve věznici jako vyšetřovatel StB v době, kdy zde byl používán elektrický proud jako nesmírně bolestivá vyšetřovací metoda, která měla vyšetřované politické vězně donutit k přiznání absolutně všeho. Elektrické výboje pouštěli vyšetřovatelé do  těl vyšetřovaných politických vězňů přes speciálně upravené boty, do kterých byl izolovanými vodiči přiváděn proud s krátkými přestávkami přímo ze sítě. O  účincích těchto šoků vypovídali postižení vězňové s hrůzou. Výpovědi některých zaznamenala i zvláštní vyšetřovací komise ještě v době socialistické justice.

Snímek Kristiny Vlachové usvědčuje nesporně i vykonavatele těchto zločinů a zůstává nesmírně cenným svědectvím o zrůdnosti nelidského komunistického režimu. Odhaluje hlavního aktéra Aloise Grebeníčka jako zbabělého člověka, který se obratnými úskoky vyhýbal vyšetřování i soudům. Pomáhal mu k tomu i jeho syn a  o neúspěch spravedlivého odsouzení se zasloužila i naše justice s  postkomunistickými představiteli.

Takto zachycená minulost se již vyvrátit nedá a může být velkým poučením pro naši mladou generaci obzvláště v  dnešní době, kdy se mnozí představitelé minulého režimu snaží zapírat nebo aspoň zlehčit komunistické zločiny.

Za toto dílo si Kristina Vlachová zaslouží obdiv, velké uznání a poděkování.

Leo Žídek, předseda politické komise KPV ČR

MUDr. Naděžda Kavalírová, předsedkyně KPV ČR