Co nás trápí a co nám zbývá vykonat?

Týká se to obtížného prosazování zákona o třetím odboji a odporu,
vyrovnání se s minulostí, zkvalitnění vyučování dějepisu na školách,
zákazu extremistických organizací, zajištění sociální a zdravotnické péče
o politické vězně, dosazování poctivých politiků do všech sfér vedení státu
i obcí, očištění naší kultury i života od morálního bahna a upadajícího
dění v mnoha dalších veřejných oblastech.

V současné době sem patří i zklamání, které se týká našeho
nejbližšího okolí a naší Konfederace. Není nutno popisovat podrobně, co způsobilo nešťastné
odmítnutí vyznamenání hrdiny druhého odboje jeho dcerou paní Zdenou Mašínovou.
Není nutno uvádět dlouhou řadu urážek, pomluv, lží, osočování a útoků nejen na naši
sestru předsedkyni Naděždu Kavalírovou, ale i na celou Konfederaci politických vězňů. Mrzí
nás ovšem postoje několika našich členů, kteří Konfederaci zrazují nebo nedokážou vše sami
rozumně posoudit.

Za naprostou většinu z nás prohlašujeme, že se s tímto stavem nehodláme smířit a důrazně odsuzujeme všechny negativní jevy, které podkopávají naši jednotu i existenci, poněvadž
vedou k rozkolu přesně podle záměrů nějakých „angažujících se občanů“. Stavíme
se zcela jednoznačně na obranu našeho sdružení, podporujeme sestru předsedkyni Naděždu Kavalírovou v jejím
nelehkém postavení a vyzýváme všechny naše členy, aby se nedali zmást rafinovanými útoky
těch, kteří nás neustále provokují a napadají.

Přes všechna zklamání z uvedených skutečností, včetně současné politické situace,
nesmíme upustit od našich cílů a musíme hájit nejen svou identitu, ale i svobodu a práva všech
našich řádných spoluobčanů. Nic jiného nám ani nezbývá, chceme-li uchránit naši
demokracii i nás samotné. Vynaložíme k tomu všechny své síly a dobré
úmysly. Nejsme dokonalí a nemáme patent na neomylnost, ale obhajujme s pokorou a neústupností vše,
co nám podle práva patří a za co jsme obětovali své schopnosti, zdraví a mnohdy i životy.

Překonávejme tedy statečně všechna současná zklamání i neúspěchy a pokračujme
v naší dosavadní činnosti! I zlo je někdy pouhým tunelem, na jehož konci září
světlo.

Leo Žídek, — politická komise při KPV ČR      

Toto prohlášení bylo odsouhlaseno na zasedání Rady KPV dne 12. listopadu 2008.