Členská schůze pobočky Hradec Králové

V druhé části programu budou kladeny otázky kandidátům ve volbách do PSP — ČR k jejich politickému programu a dalších záležitostí, které se týkají nás občanů, zvlášť členů KPV.
Byly pozváni poslanec PSP-ČR pan Ing. Jiří Hanuš z Červeného Kostelce a pan Ing.David Kafka, ředitel Úřadu Práce Hradci Králové . Budeme je jich ptát jak budou prosazovat zájmy Konferedace politických vězňů ohledně uznání III. Odboje, podpořit zrušení KSČM v naší zemi, pomoci vybudovat Mezinárodní Muzeum Otrockých prací — zemí bývalého socialistického bloku — ve Vykmanově v prostoru „Věže Smrti“ a další otázky k celospolečenských problémům.
Odpovědi na naše otázky budeme také očekávat dne 23. června na Žofíně, kam je pozveme spolu s čelními představiteli nově zvolených parlamentních — pravicových stran a současně tam zveme i naše členy k jednání s nově zvolenými politiky — poslanci.

Na tuto schůzi jsoou zváni všichni členové hradecké pobočky, těšíme se na Vaši osobní účast.
Výbor pobočky — místopředseda KPV a předseda pobočly H.K. — Zdeněk Kovařík