Číhošť a střed České republiky

P. Josef Toufar (ročník 1902) byl po únoru 1948 na popud komunistických funkcionářů přeložen
do malé vesničky Číhošť na Vysočině. Tam došlo v kostele v roce 1949 při kázání
během adventní mše a ještě také o Vánocích  k nevysvětlitelnému pohybu
kříže na oltáři. P. Josef Toufar byl koncem ledna 1950 zatčen a nelidským fyzickým
týráním při vyšetřování nucen k doznání, že pohyb kříže sám
zinscenoval. Krutému mučení nakonec podlehl.

Slavnost probíhala na okraji obce v místě, které bylo před pěti lety vypočteno a označeno jako
zeměpisný střed České republiky. K tomuto místu, kde dnes stojí památník středu
České republiky, přichází v deset hodin skupina  představitelů veřejné správy,
církve, Klubu českých turistů a Konfederace politických vězňů České republiky. Je zde již
shromážděn značný počet návštěvníků z obce i z okolí. To se již obloha
protrhává a začíná probleskovat slunce. U mikrofonu se střídají zástupci KČT, KPV
a veřejné správy. Generální vikář královéhradecké diecéze při této
příležitosti světí obecní prapor a obohacuje program duchovním projevem. Následuje
přestřižení pásky a otevření turistické stezky Cesta Josefa Toufara. Při této akci asistují
malé turistky — Šlápoty.     Všichni přítomní se řadí do průvodu a za
zvuku hudby odebírají k pomníku a symbolickému hrobu P. Josefa Toufara vedle gotického kostela
Nanebevzetí Panny Marie. Po položení věnců a uctění památky umučeného kněze modlitbou se mnozí přítomní věnují prohlídce interiéru kostela.

Na ideové koncepci, přípravě a na organizaci slavnosti se podílel velkou měrou Klub Českých turistů (pan
Vladimír Maršík) a místní požárníci.

Odcházeli jsme z tohoto milého prostředí s nadějí, že snad oběti těch, kteří se za tak
vysokou cenu vzepřeli komunistické totalitě, nebudou nadarmo.

Leo Žídek