Chceme vyjádřit hluboké znepokojení

Většina nových členů Rady se netají úmyslem odstranit současné vedení Ústavu
a následně realizovat dramatické personální, strukturální a ideové změny jak v
Ústavu, tak následně i v Archivu bezpečnostních složek.

Minulý měsíc proto někteří členové Poradního kolegia ředitele vydali prohlášení
vyjadřující obavy z prvních kroků Rady poté, kdy Senátní klub ČSSD prosadil
v prosinci do Rady Michala Uhla, který byl členem prezidentské kampaně Jiřího Dienstbiera,
a Lukáše Jelínka, který je poradcem Lubomíra Zaorálka.

Nezávislá odborová organizace ÚSTR ve stejný měsíc vydala Stanovisko,
ve kterém poukázala i na skutečnost, že nová radní Emilie Benešová, která
na prvním zasedání iniciovala snahu převést digitalizaci pod ABS, je osobou, která dlouhodobě
aktivně vystupuje jak proti existenci Ústavu, tak i jeho práci. Paní Benešová dokonce
na veřejném zasedání Rady ÚSTR dne 13. března 2013 ředitele vyzvala, aby hledal pro převod
Odboru informatiky a digitalizace pod Archiv i jiné než legislativní cesty, čímž ho de facto
nabádala k porušení zákona.

Noví členové Rady v čele s předsedkyní Petruškou Šustrovou zastrašují ředitele
ÚSTR, osobně mu vyhrožují odvoláním nebo mu doporučují, aby abdikoval. K tomu
používají přehnané kontrolování plnění práce úřadu
a zadávání nesplnitelných úkolů, které znemožňuje normální práci
celé instituce.

Aktivity Rady Ústavu jsou plánované a jsou vykonávány s cílem politicky
a ideologicky ovládnout Ústav a Archiv. Důkazem je korespondence, kterou před svým zvolením
do Rady ÚSTR vedl pan Michal Uhl, ve které uvedl i jména konkrétních osob, které
budou muset v rámci předem naplánovaných změn instituci opustit.

Vzhledem k tomu, že ve středu 20. března 2013 zvolil Senát nového člena Rady, politologa Jana
Bureše, který dlouhodobě spolupracuje s ČSSD a prosazuje spolupráci s KSČM, obracíme
se naléhavě na senátory všech politických stran, aby veřejně vysvětlili své záměry,
týkající se ÚSTR.

Za velmi krátké období od svého vzniku získal ÚSTR a ABS při plnění
svých povinností a úkolů ve spolupráci s veřejností
a s domácími i zahraničními institucemi profesionální renomé. Ústav byl
také hlavním iniciátorem založení Platformy evropské paměti a svědomí,
vycházející z rezoluce Evropského parlamentu „Svědomí Evropy a totalita“
z 2. dubna 2009, jejímž cílem je vyrovnávání se s dědictvím
totalitních režimů v Evropě. Tato Platforma sdružuje dnes 37 státních a nevládních
institucí z 15 států Evropy a Kanady.

ÚSTR a ABS jako unikátní instituce historické paměti nemá zdaleka jen lokální,
národní význam. Jak řekla bývalá disidentka, lotyšská poslankyně Evropského
parlamentu Sandra Kalniete letos v únoru na půdě Senátu, oba totalitní režimy jsou především
součástí evropské paměti a
je posláním našich institucí ve střední
a východní Evropě posilovat vědomí evropské sounáležitosti.

V Praze dne 3. dubna 2013

PS: Požádali jsme o podporu i další osobnosti, kterým otázky vyrovnání
s minulostí nejsou lhostejné.

 • Miroslav Lehký- signatář a býv. mluvčí Charty77, předseda Poradního kolegia ředitele
  ÚSTR,
 • PhDr. Monika MacDonagh-Pajerová- VŠ učitelka, členka Poradního kolegia ředitele ÚSTR,
 • Jan Kratochvíl — ředitel Muzea českého a slovenského exilu,
 • Richard Kraus — člen Poradního kolegia ředitele ÚSTR,
 • Petr Přibík — diplomat, člen Poradního kolegia ředitele ÚSTR,
 • Jiří Stránský — spisovatel, Pen Club, člen Poradního kolegia ředitele ÚSTR,
 • Ondřej Vetchý — herec, Činoherní klub, člen Poradního kolegia ředitele ÚSTR,
 • Čeněk Růžička — předseda Výboru pro odškodnění romského holocaustu,
 • Martin Bartůněk, konzultant,
 • Jiří Dědeček, písničkář, spisovatel, předseda Pen Clubu,
 • Aleš Lederer, novinář, zakladatel nakladatelství Prostor,
 • prof. Noemi Zárubová-Pfeffermannová, prorektorka Akademie múzických umění,
 • Jan Rejžek, novinář,
 • RNDr. Martin Bursík, býv. ministr životního prostředí ČR, ekolog,
 • Jan Svěrák, filmový režisér,
 • Andrea Sedláčková, filmová režisérka,
 • PhDr. Tomáš Grulich, senátor, předseda Stálé komise Senátu pro Čechy žijící
  v zahraničí,
 • doc.Fedor Gál, DrSc.,sociolog, publicista,býv. předseda Verejnosti proti násiliu na Slovensku,
 • Jaromír Štětina, novinář a senátor Senátu ČR,
 • Olga Sommerová, filmová režisérka,
 • RNDr. Alexandr Vondra, diplomat, býv. místopředseda vlády pro EU a ministr obrany ČR,
 • Milan Fefík Podobský, novinář,
 • JUDr. Kateřina Krylová, právnička, Muzeum hl.m. Prahy,
 • Miroslav Kasáček, předseda kolegia o.s. Pamětˇ, člen Poradního kolegia ředitele ÚSTR,
 • Mons.kardinál Miloslav Vlk, člen Vědecké rady ÚSTR,
 • Ivana Koutská, historička, publicistka,
 • Ester Janečková, novinářka a moderátorka, členka Poradního kolegia ředitele ÚSTR,
 • David Vondráček, novinář,
 • František „Čuňas“ Stárek, býv. vydavatel časopisu Vokno, badatel,
 • prof.PhDr. Tomáš Halík, předseda České křestˇanské akademie, duchovní a VŠ učitel,
 • Kamila Moučková, novinářka a moderátorka,
 • Jan Ruml, býv. ministr vnitra ČR, publicista,
 • Hynek Jurman, spisovatel,
 • Jiří F. Potužník, novinář,
 • Milan Horáček, býv. poslanec Evropského parlamentu, člen Poradního kolegia ředitele ÚSTR,
 • MUDr. Zuzana Roithová, býv. ministryně zdravotnictví ČR, poslankyně Evropského parlamentu,
 • Ing. Miroslav Tyl, bývalý mluvčí Charty 77,
 • Jaromír Talíř, býv. ministr kultury ČR, člen Poradního kolegia ředitele ÚSTR,
 • MVDr. Pavel Bělobrádek,předseda Křestˇanské a demokratické unie- Československé strany
  lidové,
 • prof. Jan Švejnar, PhD., ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku, Kolumbijská univerzita,
 • Bc. Jakub Janovec, student historie,
 • PhDr. Pavel Světlík, učitel, iniciativa Nová občanská společnost
 • MUDr. Naděžda Kavalírová, předsedkyně KPV ČR
 • Ing. František Šedivý, místopředseda KPV ČR
 • Zdeněk Kovařík, místopředseda KPV ČR — předseda pobočky KPV Hradec Králové
 • Leo Žídek, místopředseda KPV ČR
 • RNDr. Hubert Procházka, místopředseda KPV ČR
 • Čestmír Čejka, člen předsednictva KPV ČR
 • Ivan Kieslinger, člen předsednictva KPV ČR
 • Olga Konečná, člen předsednictva KPV ČR
 • Miloslav Nerad, člen předsednictva KPV ČR
 • Ing. Blanka Matějíčková, asistentka KPV ČR
 • Pavel Kačírek, film. režisér a scénárista,
 • Eva Střížovská, šéfredaktorka Českého dialogu,
 • Jiří Merger, architekt,
 • Jiří Kozelka, signatář Charty 77,
 • Jiří Pavlíček, signatář Charty 77, aktivista NMS
 • Karel Mrzílek, pedagog,
 • Karel Janeček, podnikatel, zakladatel Nadačního fondu proti korupci,
 • ing. Lea Motlová, vedoucí studijního oddělení Hudební akademie muzických umění,
 • Jiří Gruntorád, ředitel knihovny Libri Prohibiti, člen Poradního kolegia ředitele ÚSTR,
 • Mgr. Jana Šilerová, olomoucká biskupka Církve československé husitské,
 • Petr Šilar, senátor, předseda senátorského klubu KOD (KDU-ČSL + nezávislí),
 • ing. Dana Bérová, býv. ministryně informatiky ČR, podnikatelka,
 • Mgr. Michal Prokop, býv. náměstek ministra kultury ČR, zpěvák, skladatel a moderátor,
 • Kamil Miroslav Černý, referent ÚSTR,
 • Miloš Vystrčil, senátor, místopředseda senátorského klubu ODS,
 • Milan Pešák, senátor, místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu,
  lidská práva,
 • Petr Bratský, senátor, klub ODS,
 • Pavel Gregor, bývalý pracovník ÚDV,
 • Prof. Rudolf Poledne, patobiochemik,
 • Ing. Pavel Holba, CSc., spoluzakladatelem KANu,
 • Jan Vodňanský, spisovatel a herec,
 • Martin Rejman, předseda Konzervativní strany,
 • Výbor pobočky KPV v Hradci Králové — Libuše Jůzová,
  místopředsedkyně pobočky, Pavla Křížová, jednatelka pobočky, členové výboru: Václav
  Čeřovský, Miroslav Pilař, Karel Páral, Vladimír Sezima, Bohumil Říčař, Jaroslava
  Říčařová, Jarmila Řeháková, Eva Koutníková, Eva Kovaříková

Za nezávislou odborovou organizaci:

Předsedkyně NOO ÚSTR

PhDr. Hana Kmetíková

Místopředseda NOO ÚSTR

Miroslav Vodrážka