Byla založena Nadácia Jána Langoša

Jej cieľom je podpora demokratických hodnôt a ich rozvoj, posiľňovanie občianskych
iniciatív vyjadrujúcich postoje občianskej odvahy, podporovanie systematického historického
vedeckého výskumu obdobia neslobody, ktorý povedie k odhaľovaniu pravdy o totalitných režimoch.
Rovnako si kladie za cieľ podporovať novinárov a mediálne aktivity, ktoré budú prispievať
k propagácii myšlienky slobody a obrany demokracie pred totalitnými režimami, zverejňovať pravdu o neodhalenej
časti slovenskej histórie alebo informovať o skutkoch občianskej odvahy. „Jano Langoš bol osobnosťou,
akých v slovenských dejinách nikdy nie je dosť. Táto cena, ktorou štartujeme novú
tradíciu, je vyjadrením medzinárodného rozmeru jeho posolstva. Pri prehlbovaní a rozširovaní
demokratického priestoru v Európe i inde vo svete boli podľa neho kľúčové dva princípy:
pamäť a solidarita,
uviedol Milan Nič, odborný poradca Nadácie Pontis a jej
bývalý programový riaditeľ. Ako zdôraznil správca Nadácie Jána Langoša Filip Vagač,
„Nadácia chce pokračovať v nedokončej práci, ktorú Ján Langoš započal a pokladá za veľmi dôležité oceňovať všetkých ľudí, ktorí sa neboja odhaľovať skryté a bolestivé
miesta našej histórie. Nadácia chce oceňovať skutky občianskej odvahy, či už na domácej alebo zahraničnej
pôde a preto sa rozhodla udeľovať Cenu Jána Langoša.“

Zd. K. — prosinec 2007