Bojovník proti oběma totalitám 20. století Otakar Rambousek zemřel ve čtvrtek ve věk

V říjnu 1949 jej zatkla StB. Byl odsouzen na doživotí, před trestem smrti jej zachránilo to,
že při zatýkání nestřílel a že bojoval v pražském povstání proti
nacistům. Odseděl si patnáct let, z toho deset v Leopoldově.

Propuštěn byl v roce 1964. V době tzv. pražského jara 1968 spoluzakládal sdružení K-231,
které mapovalo zločiny v komunistických žalářích.

Po srpnové okupaci odešel do USA.

 Po návratu v roce 1999 vyšly Rambouskovy memoáry pod názvem Paměti lichoběžníka.

V roce 1999 prezident Václav Havel vyznamenal Otakara Rambouska Medailí Za zásluhy.

 V roce 2008 jej ministryně obrany Vlasta Parkanová ocenila Záslužným křížem ministra
obrany ČR.

Životní osudy Otakara Rambouska se staly součástí projektu Příběhy železné opony

Poslední rozloučení se spisovatelem se koná 11. června od 10 hodin
v pražském strašnickém krematoriu.

Více na internetové otevřené encyklopedii Wikipedie