Babice, proběhl zajímavý dokumentární rozhlasový seriál

   Autorům dokumentu z roku 2001 nazvaného „Případ Babice“ — publicistům Miloši Doležalovi a Michalu Šimkovi —  se podařilo zachytit svědectví bezprostředních účastníků událostí namířených proti soukromým zemědělcům a římskokatolické církvi v regionu, kde komunisté po 2. světové válce neměli převahu a setkávali se s neustálým odporem proti kolektivizaci zemědělství. V dokumentu vypovídají např. Ladislav Brabenec, Jindřich Nahodil, Ludvík Stehlík, P.Josef Valerián, Karel Němec, ale také členové StB a JUDr. Pavel Vítek, který spolupodepsal rozsudky smrti v roce 1951. Všechna svědectví jsou o to cennější, že většina  jmenovaných již dnes nežije. Důležitou součástí dokumentu jsou autentické nahrávky soudního přelíčení z r.1951, které se podařilo nalézt v rozhlasovém archivu.  Posluchači se seznámí rovněž s pohledy historiků Ústavu soudobých dějin Jiřího Pernese a Karla Kaplana a vyšetřovatele Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu a bývalého politického vězně Adolfa Rázka.

   K devíti dílům natočeným v roce 2001 redakce náboženského života připojí desátý díl. V něm bude redaktorka Teresie Bečková hovořit o událostech v Babicích a o vyrovnávání se české společnosti s dědictvím komunismu z optiky roku 2006. Dokumentarista a vyšetřovatel ÚDV Adolf Rázek shrne nejnovější poznatky o vyšetřování Babic. Bude se mluvit  i o žalobě na ochranu osobnosti ze strany dosud žijícího bývalého vedoucího tajemníka KV KSČ z Jihlavy Miroslava Holzbauera z let 1950 — 51 na  Michala Šimka.  Miroslav Holzbauer byl jako vedoucí krajské bezpečnostní pětky v Jihlavě v roce 1951 nejmocnějším mužem v Jihlavském kraji a nesl přímou zodpovědnost za tažení proti soukromým zemědělcům a  římskokatolické církvi v Jihlavském kraji. Měl svůj podíl na přípravě babického procesu. Posluchači uslyší i výpověď Miroslava Holzbauera. Cenné svědectví přinese paní Ludmila Vondráčková, dcera popraveného Antonína Plichty.

   Dokumentární seriál „Případ Babice“  se vysílal na pokračování od 9. července 2006, vždy každou neděli od 16 hodin na stanici Český rozhlas3-Vltava

 

Miloš Doležal — milos.dolezal@rozhlas.cz

 
Michal Šimek
simek61@quick.cz