Arcibiskup Duka byl jmenován kardinálem

Pražský arcibiskup se jmenováním kardinálem stává spolu s ostatními nově
jmenovanými kardinály papežovým spolupracovníkem a poradcem v církevních
záležitostech. Podle Kodexu kanonického práva má jako člen sboru kardinálů tři úlohy: volit
společně s ostatními kardinály papeže, být konzistorním poradcem římského papeže
v nejdůležitějších otázkách a pomáhat římskému papeži v každodenní
péči o celou církev. S titulem kardinál jsou spjaty rovněž jisté církevní
slavnostní povinnosti. Jmenování kardinálem nicméně nemění nic na současných
pravomocích a úkolech daných funkcemi pražského arcibiskupa. Arcibiskup Duka svým
jmenováním ovšem získává větší možnosti v jednání
s římskými úřady.

Zdroj: Aleš Pištora — Zd. K.