Aby se to už nikdy neopakovalo — Filozofická fakulta UK

Výstava je věnována dějinám K 231, který byl jedním z významných projevů
oživení občanské společnosti v roce 1968. Zvolená koncepce umožnila také postihnout širší
kontext celého období komunistického režimu se zaměřením na následující témata:
politická represe v letech 1948 až 1968, pokusy o rehabilitaci a odsouzení komunistických zločinů
v roce 1968, nekomunistické tradice Pražského jara, představitelé K 231 a pestré osudy jeho
členů po ukončení činnosti klubu v září 1968. Výstava obsahuje celkem patnáct
tématických panelů a čtyři vitríny s ukázkami dobových dokumentů a publikací o K
231. K výstavě bude vydán katalog s rozsáhlou obrazovou přílohou. Dějinám K-231 bude
věnována také edice dokumentů, kterou v roce 2008 připravuje Ústav pro studium totalitních
režimů k vydání.

Zdroj a více informací: Ústav pro studium
totalitních režimů