A nedají si pokoj pro návrat „starých časů“ …

Komunisté se o zrušení lustračních zákonů neúspěšně pokoušeli v minulých
letech již několikrát. V roce 2005 pro návrh KSČM hlasovalo 60 ze 180 přítomných
poslanců.Zastánci lustračních zákonů soudí, že jde o sice nedokonalou, ale přesto
zásadní pojistku, aby se do nejvyšších funkcí ve státní správě nedostali agenti,
bývalí vysocí důstojníci Státní bezpečnosti a nomenklaturní špičky
bývalé KSČ. Odpůrci těchto norem naopak míní, že takové zákony jsou nemorální,
protože vycházejí z principu kolektivní viny a člověka nehodnotí podle toho, co skutečně dělal, ale
podle toho, že byl někde evidován.

březen 2008— Zd. K.