28. říjen 1918

Již dvakrát jsme byli od roku 1918 násilím zbavování svobody a samostatnosti. Pokoušeli se o to nacisté během okupace a okleštění Československa za druhé světové války. Jejich pokračovateli se stali i komunisté krátce po válce. Zotročili tehdy celý národ a mnohým polámali i páteře. Zdálo se, že jejich nadvláda nikdy neskončí. I dnes se stále pokoušejí zneužít obnovované demokratické zřízení a získat zpět své výhradní postavení. Bohužel jim v to pomáhají i mnozí zneuživatelé svobody, kteří nás chtějí přeměnit v ryze konzumní společnost s pokleslou kulturou a morálkou. Stále tedy platí, že nemůžeme složit ruce do klína, ale musíme se rozhodně postavit proti všem negativním jevům a krátkodobým sobeckým cílům některých nemoudrých politiků, extrémistů a protagonistů anarchie.

Nezapomínejme ani na prosbu svatováclavského chorálu , — nedej zahynouti nám ni budoucím&?, a na hlubokou myšlenku T. G. Masaryka, že státy vznikají a zanikají těmi ideály, na nichž byly postaveny.

Naší republice přejeme tedy j narozeninám, aby si zachovala svou samostatnost a mohla i nadále ve svobodě rozvíjet nejlepší hodnoty míru a spravedlnosti.

Dobře víme, že jí v tom musíme pomáhat.

Leo Žídek, politická komise KPV

(říjen 2005)