23. srpen jako vzpomínkový den na oběti totalitních a autoritativních režimů

Vzpomínka na minulost musí zůstat zachována, protože žádné usmíření není
možné bez respektování pravdy a svědomí. Evropa potřebuje sjednotit názor na svou minulost
a společně odsoudit komunismus, nacismus a fašismus.

Evropský parlament 2. dubna 2009 odhlasoval 553 hlasy (87,9%) proti 44 hlasům (6,7%) při
33 abstencích (5,4%) své rozhodnutí, týkající se svědomí Evropy
a totalitních režimů,.

Poslanci tím dávají na vědomí svůj respekt všem obětem totalitních
a nedemokratických režimů v Evropě a vyjadřují svou hlubokou úctu všem, kteří bojovali
proti tyranii a útlaku

23. srpen — památný den na oběti totalitních a autoritativních
režimů

Je nutné, aby vzpomínky na tragickou minulost Evropy zůstaly zachovány, aby byla vzdána úcta
všem obětem totalitních režimů, aby byli odsouzeni všichni původci totalitních zločinů a aby budoucí
usmíření bylo založeno na pravdě a historické skutečnosti. Bez vzpomínek a pravdy nelze
dojít k usmíření.

Proto požadujeme vyhlásit 23. srpen v celé Evropě jako vzpomínkový den na oběti všech
totalitních a autoritativních režimů. Tento den by měl být uznáván s úctou
a bez ohledu na stranickou příslušnost.

„Dobrat se společného názoru na minulost“

Evropský parlament je přesvědčen, že Evropa se sjednotí teprve tehdy, když dospěje
ke společnému názoru na svou minulost a když společně odsoudí komunismus, nacismus a fašismus
na základě čestné a zásadní diskuse o všech totalitních zločinech
z minulého století.

Poslanci jsou přesvědčeni, že potřebná míra zachování historické paměti,
obsáhlé nové zhodnocení evropské minulosti a celoevropské uznání všech
historických aspektů moderní Evropy významně posílí evropskou integraci.

Celoevropský památník obětem všech totalitních režimů

Pro podporu vzájemných styků a pro spolupráci mezi národními výzkumnými
ústavy, zabývajícími se historií totalitních režimů, požaduje Evropský parlament
zřídit „základnu pro paměť a svědomí Evropy“. Kromě toho se Evropský parlament
vyslovuje také pro zřízení celoevropského dokumentačního střediska a celoevropského
památníku obětem všech totalitních režimů.

Otevření archivů

Poslanci EP rozhodně a jednoznačně odsuzují všechny zločiny proti lidskosti a hrubé
porušování lidských práv, k nimž docházelo ve všech totalitních
a autoritativních režimech.

Současně vyjadřují své politování nad tím, že přístup k dokladům, které
mají osobní význam nebo jsou nezbytné pro vědecké bádání, je
i po dvaceti letech po pádu totalitních komunistických režimů ve Střední Evropě
v některých členských státech možný jen za poplatek. Archivy, včetně archivů
bývalých tajných služeb, tajné policie a zpravodajských služeb, musí být
zpřístupněny. Přitom je nutné zajistit, aby tento požadavek nemohl být zneužit  k politickým
účelům.

V souvislosti s tímto požadavkem poslanci požádají také Radu ministrů EU a Evropskou
komisi, aby tyto instituce podpořily a chránily také činnost nestátních organizací, např.
„Memorialu“ v Ruské Federaci, který se aktivně snaží vyhledávat a shromažďovat
doklady související se zločiny, k nimž došlo během stalinské éry.

(překlad H. Procházka)-duben 2009

ZdK