20. Jáchymovské peklo — ve dnech 22. a 23. května 2009

Setkání pokračovalo u „Věže smrti“ ve Vykmanově, která je mementem otrockých prací
komunistického režimu a také jediným objektem, který zůstal z bývalého podniku 
Jáchymovské doly.

20. Jáchymovské peklo bylo příležitostí k uspořádání vernisáže
výstav, které mapují komunistický režim a jeho oběti. V prostorách kláštera
v Ostrově jsou prezentovány výstavní panely — „Pocta všem, kteří vzdorovali“
a  „I. Odboj v Československu“, pod patronátem Kulturního domu v Ostrově.

Sobotní vzpomínkový program byl zahájen mší svatou v kostele Sv. Jáchyma
v Jáchymově, poté byla uctěna památka zemřelých položením věnců a kytic
u památníku „Brány ke svobodě“.

Následovaly projevy představitelů státu, kraje a obcí. K respektu obětem bývalých
politických vězňů se vyjádřili — předseda Senátu ČR Přemysl Sobotka, zástupci PSP-ČR,
premiér ČR Jan Fischer, zástupci karlovarského kraje a místních obcí. Zdravici za slovenské politické vězně pronesl  člen slovenských politický vězňů Ján Baník.
Závěrečné slovo přednesla předsedkyně Konfederace politických vězňů ČR Naděžda
Kavalírová. 

Setkání se zúčastnili bývalí političtí vězni komunistického režimu
z bývalé Československé republiky a přijeli i bývalí vězni žijící
nyní v cizině a rodinní příslušníci vězňů. 

Slovenskou a českou státní hymnou bylo slavnostní setkání ukončeno.

Zd. K.