17. listopad v Hradci Králové

Úvodní projev měl předseda pobočky Zdeněk Kovařík, dále následoval projev primátora, který navázal na projev předsedy pobočky a ujistil přítomné, že toto setkání není jen symbolické položení květin, ale osobní přítomností potvrzuje, že si váží pozvání a respektuje oběti komunismu, na které by se nemělo zapomínat a zapomenout.

Setkání bylo ukončeno zpívanou státní hymnou.

Zd. K.  

Projev předsedy pobočky Zdeňka Kovaříka: 

„Vážení hosté, dámy a pánové, sestry a bratři.

Každoročně se setkáváme zde u pomníku obětem komunismu, abychom vzdali čest všem, kteří proti bolševismu bojovali. Někdo může namítnout, že to není nutné. Skutečnost je jiná a varující. Že u nás stále existuje komunistická strana, je fakt. Že v sousedních zemích bývalého východního bloku jsou ve vládách bývalí komunisté, je fakt. Že nová vláda by měly být i s komunisty, jak navrhují sociální demokraté, je fakt. Že se komunisté dostávají do rozhodujících parlamentních funkcí, je také fakt. A proto je nutno si tato fakta uvědomovat a  důsledně varovat před tímto nebezpečím. Naznačuje to i výsledek letošních parlamentních voleb, kdy levicoví sociální demokraté volby prohráli, ale výhružně prohlašovali, že si ODS, vítěz voleb, bez nich ani nos nevysmrká. To není snaha podílet se na vládnutí, ale snaha vládnout, i když nemají mandát. Jsme Konfederace politických vězňů a o politiku se evidentně zajímáme a politiku i děláme. Ukázal to i náš první máj na Letné, kde na naše politické shromáždění přišlo více než třicet tisíc občanů, i když nás, bývalých politických vězňů, je již necelých pět tisíc. Totéž se opakovalo na Žofíně, kde účast více než tisíc občanů ukázala, že nám politické uspořádání této země není lhostejné. Musíme konstatovat, že naše politické přesvědčení je pro všechny demokratické strany, upozorňuji — mimo komunistů.

V tomto měsíci se zúčastňujeme na přednáškách ve školách všech stupňů. Autenticky tak doplňujeme mezery v osnovách,  které o době po  roce 1948 nejsou — snad záměrně  — doplněny. Těmto přednáškám předchází promítání filmu, který zapůjčí Konfederace politických vězňů, nebo ho má k dispozici škola. My potom rozvineme besedu na  dané téma a velice nás překvapuje, jak studenti na naše přednášky aktivně reagují a jak málo o minulosti posledních čtyřiceti let vědí. V našem městě k osvětlení minulosti velice pomohla výstava III. odboj v Československu, která měla první vernisáž v Evropském parlamentu v červnu tohoto roku a česká premiéra byla u nás v říjnu. Záštitu nad ní převzali pánové Ing. Pavel Bradík, hejtman pan Ing. Otakar Divíšek, primátor a iniciátor pan Ing. Oldřich Vlasák, europoslanec. Návštěva více než 1400 občanů dokazuje, že tyto akce jsou potřebné a nutné, zvlášť pro školy.

Zápisy v knize návštěv dokázaly, že minulost jim není lhostejná, ale málo se o ní ví a hovoří. Výstava byla velmi aktuální připomínkou v období před  komunálními volbami a i před zítřejším dnem — dnem boje za svobodu a demokracii.

Přejeme této zemi konečně respektování výsledků ve všech volbách, protože jen to přinese klid v politické práci zvolených zástupců a jejich práci můžeme a musíme hodnotit až do voleb příštích. Politická nestabilita a vydírání nemůže přispět k rozvoji naší společnosti.

Děkuji za pozornost.“