17. listopad 2010 v Hradci Králové

Projev předsedy pobočky KPV Hradec Králové:„Vážení přítomní,
dámy a pánové, sestry a bratři.

Vítám Vás na dnešním shromáždění k 17. listopadu.  Je
to významný den pro naši zem i pro připomenutí celému světu. Den boje za svobodu
a demokracii a Mezinárodní den studentů.

Nelze zapomenout na rok 1939, na rok, kdy naše vlast byla definitivně okupována nacistickými vojsky a na dlouhých 6 let jsme pozbyli samostatnosti. Nelze ani zapomenout na první aktivní odboj našich studentů
v roce 1939, po čemž následovala jejich masová perzekuce.

Nelze ani zapomenout na odpor studentů v roce 1989, kdy to byli opět oni — nejmenovaní —,
kteří zvedli svoje hlasy pro svobodu a demokracii.

Svobodu a demokracii máme a to se všemi právy a důsledky.

Volby mají vyjadřovat vůli občanů pro následnou budoucnost.

Letošní hektický volební rok ukázal i labilnost demokracie, kdy voliči tak zvaně zvítězili,
ale prakticky nedosáhli toho, co si před volbami ze slibů jednotlivých kandidátů a stran představovali.
Je mnoho vítězů, ale volič je poražen. Zajisté si nepředstavoval, že dojde a také došlo
ke vzájemným střetům vůči zvolených zástupcům, kde se nerespektuje to, že kandidát
měl více volebních hlasů než jeho volební protivník, který mu mnohdy chce zakázat jeho
místo ve zvoleném orgánu. Je paradoxem, že ještě v mnoha obcích a městech dosud nejsou
ustanoveni starostové či primátoři. To jistě nesvědčí o snaze stabilizovat řízení
těchto obcí. Vzpomenu-li na předválečnou dobu voleb v Hradci Králové, to bylo také
mnoho volebních seskupení a kandidátů, ale k jednotě a dohodě po volbách stačily
necelé 2 týdny dohadování.

Volební potyčky a vzájemné půtky by měly jít stranou a všichni nově zvolení
zástupci na všech stupních řízení od obcí až po Senát by měli všechny
síly napnout na maximální zmírnění nedávné hospodářské krize
a naši ekonomiku konečně  a natrvalo stabilizovat. Že to není jednoduchá záležitost, ukazuje
v současnosti i Evropský parlament, který bude pravděpodobně v příštím roce hospodařit bez
rozpočtu, pouze v provizoriu. Stávky proti snižování zadluženosti mohou jen zadlužit za každý
stávkový den naše hospodaření o minimálně dalších 40 milionů.

Tuto zemi budujeme pro naše děti a nedejme jim zadlužený a zdevastovaný
„barák se zpustlou zahradou“, ale zkvétající zem, kterou i oni budou
předávat zase svým dětem. My jsme dlužníky naší budoucí generaci a to platí pro
celý svět.

Děkuji vám za pozornost.“

TV reportáž:

TV
reportáž ze vzpomínkového setkání v Hradci Králové

Zd. K.