17. listopad 2007 v Hradci Králové

Každoročního setkání u pomníku „Obětem komunismu“ v Hradci Králové se zúčastnili představitelé kraje — za omluveného hejtmana přišel pan Kmoch , města — primátor
Ing. Otakar Divíšek, senátor MUDr. Karel Barták se osobně omluvil z důvodu nutné
zahraniční cesty, za PS PČR se zúčastnila paní poslankyně Ing. Alena Páralová, dále za účasti hradeckých organizací, tisku a rozhlasu, zástupců Selské jízdy, Sokola, Junáka,
PTP, YMCA a dalších občanů a členů KPV — a více než padesát občanů.

Položením květin a zapálením svíček byl zahájen vzpomínkový pořad.

Úvodní proslov měl předseda pobočky Zdeněk Kovařík.

Vážení přítomní, dámy a pánové, sestry a bratři.

Vítám Vás na dnešním shromáždění v předvečer 17. listopadu,
významného dne pro naši zem i pro připomenutí celému světu.

Je to Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentů.

Toto motto si musíme připomínat vědomě či podvědomě denně. Demokracie a svoboda osobnosti a národů jsou
velmi zranitelné. Toho jsou si vědomi všichni, i ti, kteří se těmito pojmy falešně zaštiťují.

Tak jako nikdy nebyly promlčeny zločiny fašismu-nacismu, není možné jen pouhým škrtnutím pera
udělat tlustou čáru a zapomenout na zločiny komunismu.

Nedávno byla konečně odsouzena prokurátorka, která obžalovala doktorku Miladu Horákovou, ta byla
následně odsouzena k trestu smrti a v krátké době po odsouzení popravena. Toto odsouzení
prokurátorky Brožové je konečně jedna „malá spravedlnost nezávislého soudnictví“.

Zbývají stále další soudy pro ty, kdo na smrt poslali občany, kteří nechtěli nic jiného
než svobodnou a demokratickou republiku.

Kdy konečně budou potrestáni všichni, kteří odsoudili 242 popravených za tak zvané
politické delikty?

Kdy budou potrestáni ti, kteří se zúčastnili tisíců drastických vyšetřování
proto, aby vynutili potřebné výpovědi k následným protiprávním rozsudkům?

Jen zlomeček těchto zločinců byl souzen, ale nikdo z nich nebyl potrestán.

Stále je před naší demokracii mnoho nevyřešených záležitostí, které je nutno
dořešit.

Dlužíme dořešení konfiskovaného — ukradeného — majetku, který přešel tak zvaně
do státních a družstevních rukou.

Dlužíme všem, kteří byli nespravedlivě souzeni a odsouzeni, všem, kteří byli protiprávně
vystěhování, všem, kteří byli vyloučeni ze škol i ze zaměstnání, všem, kteří byli
jinak politicky perzekuováni alespoň poctivou omluvu.

Té se nedočkáme od bývalých i současných komunistů a jejich sympatizantů.

Tato republika dluží všem těm, kteří bojovali proti komunistické totalitě uznání a vyslovení zákona o III. odboji. Vyslovení o zločinnosti v zákoně o „otrockých
pracech všem, kteří byli tomu odsouzeni, a to jak soudy, tak i tehdejšími národními výbory
“, a následně byli nuceni pracovat v Jáchymovských dolech a dalších vězeňských
pracovištích, i těm, kteří byli odsouzeni k nuceným pracím v táborech nucených
prací, i těm, kteří byli umísťováni protiprávně do vojenské služby v PTP.

To všechno byly zločiny, které se trvale podepisovaly na životě těchto občanů a co bylo nejzrůdnější,
i na životě jejich rodin a všech rodinných příslušníků.

Přesto říkáme: „Potrestat — ano, odpustit někdy lze, ale zapomenout nikdy nelze!“

Naše země se v minulém století poučila, že ve jménu pseudodemokracie —
„socialistické lidovlády“, která nebyla nic jiného než nová forma fašismu-nacismu, lze
pokračovat ve zločinnosti.

To platí ve významu 17. listopadu 1939 a následného období 2. světové
války.

To platí i pro dlouhé, čtyřicetileté období komunistického režimu u nás a jinde ve světě.

Jsou u nás tendence prosazovat ty, pro něž nikdy neplatil lustrační zákon. Dokonale ho
obcházejí a mnohdy s pomocí jiných stran vstoupili i do parlamentu a senátu, na soudní
stolice, kde by nikdy neměli mít místo ani k stání, natož k rozhodování
o této zemi.

My, členové Konfederace politických vězňů České republiky víme, že demokracie je trvalý boj.
Boj o svobodu osobní, svobodu myšlení a hlavně rozumného a samostatného
rozhodování.

Budoucnost vždycky patřila mladým. Nevyhýbejte se ale současnosti. Zodpovědnost za budoucnost je v našich i
vašich myslích a rukách.

Zločiny komunismu a jejich oběti nesmí být nikdy zapomenuty.

Děkuji za pozornost.

Poté následovaly projevy primátora Ing. Otakara Divíška, který upozornil na to, že současná
demokracie umožňuje občanům možnost negativním rysem, verbálního napadání, a osobního
vyhrožování politikům i představitelům různých demokratických organizací, což by
žádná demokracie neměla tolerovat, ale trestat. Oboustranně — žadatel má právo dostat vše, co mu dle
práva patří, ALE nesmí svá (práva-nepráva) vyžadovat za cenu i vyhrožování
celých rodin a klanů!!!

Dále promluvil poslanec Europarlamentu Ing. Oldřich Vlasák o konzolidaci obecních rozpočtů, pro rozvoj
obcí, a dále královéhradecký biskup Mons. Dominik Duka, za bývalého vězně komunismu. Oba
se zmínili o nutnosti náprav v prostoru právním, v prostoru občanských práv a hlavně povinností. Vyhrožováním odpovědných pracovníkům na úřadech je vedeno jen v tom
jediném zájmu toho kterého žadatel, byť na jakýkoliv požadavek nemá nárok.

Na závěr předseda pobočky poděkoval za velkou účast všem přítomným a těší se na
příští rok 2008, který je poznamenám tou „zakletou 8“.

Setkání bylo zakončeno zpívanou státní hymnou.

Zd. Kovařík