102 let Marie Míčkové

K rodinným gratulantům se připojuje redakce Zpravodaje, web stránek KPV a celá Konfederace politických
vězňů.

Všichni ji přejeme hodně dlouhé zdraví a pohodu v kruhu nejbližších příbuzným a známých.Nedivíme se, že osobně jí přišli kromě jiných pozdravit k úctyhodnému věku,
také představitelé města.

Blahopřejeme.

Zdroj: Zd. K.